Vanliga undersökningar?Om du misstänker att du har symtom på hjärtsvikt bör du tala med din läkare (oftast din primärvårdsläkare).

Din läkare kommer sannolikt att utföra en grundlig kroppsundersökning samt ställa frågor om symtom, sjukdomshistoria och din livsstil. Det är viktigt att du svarar på frågorna så ärligt och noggrant som möjligt så att läkaren kan ställa en korrekt diagnos och tillsammans med dig hitta den bästa behandlingen.

Om din läkare misstänker att du har hjärtsvikt kommer han eller hon förmodligen att föreslå att du får genomgå vissa undersökningar. Dessa undersökningar kommer att visa om ditt hjärta fungerar som det ska och, om det inte gör det, vad som är problemet.

I det här avsnitt förklaras de undersökningar som din läkare kanske vill att du ska göra och vad testerna kan visa. Klicka på något av undersökningarna för mer information.

De vanligaste undersökningarna är:

Det finns ytterligare undersökningar som kan ge mer information om din hjärtsvikt eller identifiera orsaken till den. Här ingår:

Eftersom symtomen som presenteras för läkaren kan variera mycket mellan olika patienter, kanske du bara behöver göra några få av dessa tester och det är mycket osannolikt att du behöver göra alla. Om du har några frågor om dina tester bör du ta upp dem med din läkare.