Fetma, anorexi

Övervikt och fetma har påvisats öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar, vilket i sin tur kan leda till hjärtsvikt. Att undvika utveckling av fetma är därför en allmänt vedertagen rekommendation för att förebygga hjärtsvikt. Kroppsviktshantering hos patienter med etablerad hjärtsvikt är dock mer komplicerat än att bara rekommendera viktminskning. Här är tre skäl till att det inte är klarlagt om enskilda patienter med hjärtsvikt behöver gå ner i vikt eller inte.

  1. Med stigande ålder minskar fetmans inverkan på dödlighetsrisken. Hos de flesta patienter med hjärtsvikt tyder därför inte högre kroppsvikt på högre dödlighetsrisk.
  2. Vad gäller patienter med etablerad hjärtsvikt finns det robusta vetenskapliga belägg för att den bästa (längsta) överlevnaden finns hos patienter med måttlig övervikt (BMI 25–30 kg/m2).
  3. Hjärtsvikt förstås nu som en komplex sjukdom som inte bara har konsekvenser för hjärtat, utan för hela kroppen (särskilt musklerna) och inbegriper metaboliska förändringar.

Dessa metaboliska förändringar, som är kemiska processer i kroppens celler, leder ofta till aptitlöshet (anorexi) och därmed ett minskat intag av mat. Metabolismen i kroppen förändras gradvis som en del av hjärtsviktssyndromet och vissa patienter kan i ett framskridet stadium sakta men kontinuerligt gå ner i vikt. Om sådan oavsiktlig viktminskning inträffar hos patienter med hjärtsvikt ska det ses som ett varningstecken eftersom det anger att hjärtsviktens allvarlighetsgrad progressivt ökat. Fortsatt viktminskning på mer än 5 % av kroppsvikten kallas “hjärtkakexi”, vilket är förknippat med att symtomens allvarlighetsgrad ökar och att livskvaliteten försämras såväl som den övergripande prognosen. Vid utformningen av en hälsosam kostplan är det viktigt att kombinera en balanserad kost med regelbunden motion.

Viktminskningsstrategier för patienter med hjärtsvikt bör övervakas noggrant och övervägas individuellt. Det är viktigt att tänka på att viktökning kan tyda på ökande vätskeansamling vid hjärtsviktssjukdom, och patienter, särskilt de som använder diuretika, bör ta upp oväntade viktförändringar med sin läkare eller sjuksköterska.

Gå tillbaka till “Andra vanliga medicinska tillstånd och hjärtsvikt”

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början