Det är vanligt att känna sig deprimerad eller orolig när man har fått veta att man har en kronisk sjukdom som hjärtsvikt. För de flesta människor kan dessa känslor förbättras och tonas ner när man inser att tillståndet kan hanteras. För andra kan emellertid dessa negativa känslor fortgå eller till och med förvärras efterhand. Det är viktigt att vidta positiva åtgärder för att hjälpa din närstående med hjärtsvikt att hantera dessa känslor.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om hur man känner igen depression och ångest hos sin närstående med hjärtsvikt och hur du kan hjälpa. 

Att känna igen depression och oro
Hur du kan hjälpa