Att känna igen depression och oro

Människor med ett allvarligt tillstånd som hjärtsvikt kan känna sig mycket ledsna eller nedstämda ibland. Men om dessa känslor kvarstår och du märker att dina anhöriga inte har glädje av dagliga aktiviteter på samma sätt som tidigare, eller att din relation blir lidande, kan det vara ett tecken på depression.

Det är viktigt att söka medicinsk hjälp för depression eller ångest, eftersom dessa tillstånd går att behandla. Om det ignoreras kan det förvärra din partners tillstånd, liksom även din allmänna hälsa.

Om du märker några av följande symtom hos din anhöriga och det pågår mer eller mindre oavbrutet i över två veckor kan det betyda att hon eller han är deprimerad:

 • Förtvivlan/nedstämdhet
 • Mer irriterad än vanligt
 • aptitförändringar
 • förlorat intresse för saker som de tidigare tyckte om
 • drar sig undan från andra människor
 • oerhört sömning eller vaknar för tidigt
 • ständigt trött/ingen energi
 • känner sig värdelös eller skuldtyngd
 • känner hopplöshet
 • tankar på död och självmord

Din närstående med hjärtsvikt kan vara särskilt orolig om följande symtom kvarstår i mer än två veckor.

 • extrem oro
 • rädsla
 • mer spänd än vanligt
 • rastlöshet
 • känner sig nervös eller orolig.

Återgå till “Att förstå deras känslor”

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

 • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
 • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
 • apparater som kan vara lämpliga
 • vikten av rehabilitering
 • behandling av ett tvärvetenskapligt team
 • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början