Hur de verkar

ARNI är en ny grupp läkemedel och därför nya även inom hjärtsviktsbehandling. Efter intagandet av medicinen har den två effekter. Den första effekten är snarlik den effekt som ACE och ARB ger (se ovan). Den andra effekten förstärker ett hormonsystem som regleras av hjärtmuskeln, som släpper ut BNP. BNP (Brain Natriuretic Peptide) eller B-typ natriuretisk peptid har flera effekter, såsom vasodilatation av blodkärl, natriures, vilket innebär ökad eliminering av salt av njuren samt en ökad diures. ARNI-preparat är ett alternativ för de patienter som fortsätter att ha symtom trots i annat fall optimal behandling.

Vilka fördelar kan man förvänta sig?

En stor studie visade att ARNI-preparat förkortar hjärtsviktsrelaterade sjukhusvistelser och förlänger livet.

Biverkningar

Biverkningar inkluderar lågt blodtryck, yrsel och försämrad njurfunktion. Därför krävs regelbunden övervakning, t.ex. med ACE-hämmare och ARB. Patienter som tar ett ARNI-preparat får inte ta en ACE-hämmare eller ARB på samma gång.

Kallas även:

Sacubitril Valsartan (Entresto®)

Återgå till "Läkemedel vid hjärtsvikt"