Många människor tror att andra ser nedvärderande på att man har känslomässiga problem. Depressionskänslor, ångest och oro är mycket vanliga när någon drabbas av ett allvarligt medicinskt tillstånd som hjärtsvikt. Om du har svårt att hantera dina känslor runt din hjärtsvikt, är det viktigt att du söker hjälp och stöd.

Något av det absolut bästa du kan göra för att övervinna dessa negativa känslor är att tala om dem med någon som står dig nära. Ibland kan det underlätta att berätta om sin oro eller rädsla, det kan göra att den blir lättare att hantera och mindre överväldigande.

Att prata om hur du känner dig med din partner, en nära familjemedlem eller en vän som du litar på kan vara till stor hjälp. Människor som har mer känslomässigt stöd från familj och vänner är ofta mindre deprimerade och oroliga. När någon upplever dessa negativa känslor finns det olyckligtvis en tendens att isolera sig, vilket bara förvärrar de känslomässiga problemen. Genom att samtala med familjen eller att ägna mer tid åt sådant ni tycker om att göra tillsammans, eller att bara äta en familjemiddag tillsammans, kan hjälpa både dig och din familj att må bättre.

Humor har ofta en läkande effekt. Var inte rädd för att skämta eller se den ljusare sidan av din situation.

Återgå till "Dina känslor"