Njurarna försöker kompensera för hjärtsvikten genom att behålla salt och vatten och därigenom öka den cirkulerande blodvolymen. Men njurarna, särskilt när de är sjuka eller inte fungerar korrekt, producerar även hormoner för att upprätthålla blodflödet i njuren även när hjärtat pumpar sämre. Det innebär att njurarna kan fortsätta att behålla salt och vatten även när blodvolymen har ökat och orsakat ytterligare vätskeansamling och blodstockning. Det kan utvecklas till en ond cirkel som förvärrar hjärtsvikten.

Återgå till "Vad orsakar hjärtsvikt"?