Antiarytmika

Så verkar de

Antiarytmiska läkemedel används för att kontrollera oregelbunden hjärtrytm. Men din läkare är medveten om att flera antiarytmiska läkemedel kan vara skadliga för personer med hjärtsvikt och att de bör därför undvikas.

Antiarytmika innefattar följande grupper av läkemedel:

 • Klass I-medel innefattar flekainid och propafenon
 • Klass II-medel är betablockerare
 • Klass III-medel innefattar amiodaron, dronedaron och sotalol.
 • Klass IV-medel är kalciumblockerare.
 • Klass V-medel inkluderar digoxin

Biverkningar

Biverkningar av antiarytmiska läkemedel beror på vilken klass av läkemedel som du tar. Tala med din läkare, sjuksköterska eller apotekare om biverkningar som kan uppstå med de läkemedel som du har ordinerats.

De flesta människor som tar kalciumkanalblockerare har antingen inga biverkningar alls eller endast en svag huvudvärk och rodnad, som brukar försvinna efter några dagar. Svullnad kring fotlederna är vanligt med vissa kalciumkanalblockerare.

I vissa sällsynta fall kan amiodaron öka hudens känslighet för solljus, vilket gör att du kan bli bränd lättare. Du bör försöka undvika exponering för solljus och solarier och använda en hög solskyddsfaktor. Långtidsbehandling kan också påverka sköldkörtelfunktionen, som måste kontrolleras regelbundet. Klicka här för mer information om biverkningar av betablockerare.

Viktiga tips

Vissa substanser som används i antiarytmiska läkemedel kan samverka med grapefruktjuice och förändra effekten av denna medicin. Din läkare kan förklara detta för dig.

Kallas även:

Klass I-medel

 • Flekanid
  (Tambocor®)
 • Propafenon
  (Rytmonorm®)

Klass II-medel (betablockerare)

Få mer information om betablockerare

 • Atenolol
  (Tenormin®)
 • Bisoprolol
  (Bisocard®, Bisomyl®, Emconcor®, Biostad®)
 • Karvedilol
  (Carveratio®, Kredex®)
 • Metoprolol
  (Bloxazoc®, Logimax®, Metomylan®, Seloken®, SelokenZOC®)
 • Pindolol
 • Propanolol
 • Sotalol
  (Sotocor®)

Klass III-medel

 • Amiodaron
  (Cordarone X®)
 • Dronedaron
  (Multaq®)
 • Sotalol
  (Sotocor®)

Klass IV-medel (kalciumkanalblockerare)

 • Amlodipin
  (Exforge®, Norvasc®)
 • Diltiazem
  Dilzem SR®, Dilzem XL®, Slozem®, Lidiem LA®, Tildiem Retard®, Viazem XL®, Zemtard®)
 • Felodipin
  (Logimax®,Plendil®)
 • Lerkanidipin
 • Nifedepin
  (Adalat®)
 • Nimodipin
  (Nimotop®)

Klass V-medel

Få mer information om digoxin.

Återgå till “Läkemedel vid hjärtsvikt”

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

 • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
 • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
 • apparater som kan vara lämpliga
 • vikten av rehabilitering
 • behandling av ett tvärvetenskapligt team
 • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början