Uppdaterad
och förbättrad

Antiarytmika

Så verkar de

Antiarytmiska läkemedel används för att kontrollera oregelbunden hjärtrytm. Men din läkare är medveten om att flera antiarytmiska läkemedel kan vara skadliga för personer med hjärtsvikt och att de bör därför undvikas.

Antiarytmika innefattar följande grupper av läkemedel:

 • Klass I-medel innefattar flekainid och propafenon
 • Klass II-medel är betablockerare
 • Klass III-medel innefattar amiodaron, dronedaron och sotalol.
 • Klass IV-medel är kalciumblockerare.
 • Klass V-medel inkluderar digoxin

Biverkningar

Biverkningar av antiarytmiska läkemedel beror på vilken klass av läkemedel som du tar. Tala med din läkare, sjuksköterska eller apotekare om biverkningar som kan uppstå med de läkemedel som du har ordinerats.

De flesta människor som tar kalciumkanalblockerare har antingen inga biverkningar alls eller endast en svag huvudvärk och rodnad, som brukar försvinna efter några dagar. Svullnad kring fotlederna är vanligt med vissa kalciumkanalblockerare.

I vissa sällsynta fall kan amiodaron öka hudens känslighet för solljus, vilket gör att du kan bli bränd lättare. Du bör försöka undvika exponering för solljus och solarier och använda en hög solskyddsfaktor. Långtidsbehandling kan också påverka sköldkörtelfunktionen, som måste kontrolleras regelbundet. Klicka här för mer information om biverkningar av betablockerare.

Viktiga tips

Vissa substanser som används i antiarytmiska läkemedel kan samverka med grapefruktjuice och förändra effekten av denna medicin. Din läkare kan förklara detta för dig.

Kallas även:

Klass I-medel

 • Flekanid
  (Tambocor®)
 • Propafenon
  (Rytmonorm®)

Klass II-medel (betablockerare)

Få mer information om betablockerare

 • Atenolol
  (Tenormin®)
 • Bisoprolol
  (Bisocard®, Bisomyl®, Emconcor®, Biostad®)
 • Karvedilol
  (Carveratio®, Kredex®)
 • Metoprolol
  (Bloxazoc®, Logimax®, Metomylan®, Seloken®, SelokenZOC®)
 • Pindolol
 • Propanolol
 • Sotalol
  (Sotocor®)

Klass III-medel

 • Amiodaron
  (Cordarone X®)
 • Dronedaron
  (Multaq®)
 • Sotalol
  (Sotocor®)

Klass IV-medel (kalciumkanalblockerare)

 • Amlodipin
  (Exforge®, Norvasc®)
 • Diltiazem
  Dilzem SR®, Dilzem XL®, Slozem®, Lidiem LA®, Tildiem Retard®, Viazem XL®, Zemtard®)
 • Felodipin
  (Logimax®,Plendil®)
 • Lerkanidipin
 • Nifedepin
  (Adalat®)
 • Nimodipin
  (Nimotop®)

Klass V-medel

Få mer information om digoxin.

Återgå till ”Läkemedel vid hjärtsvikt”

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

Tillbaka till början