Hjälpa till med sjukvårdsfrågor

Sjukvårdsfrågor kan vara särskilt förvirrande och överväldigande i början, eftersom det kan kännas som om det finns mycket information att komma ihåg.

Här är några förslag på hur du kan hjälpa till med din anhörigas medicinska behov:

  • Ta en aktiv roll vid besök hos läkaren genom att ställa frågor och anteckna, men utan att dominera samtalet. PÅ så sätt kan du hjälpa din anhöriga att komma ihåg och hålla reda på information om hjärtsviktsmedicinerkost och motion.
  • Hjälp din anhöriga eller vårdare att följa läkarens och sjuksköterskans råd med både praktiskt och moraliskt stöd. Exempel:Hantera mediciner, föreslå att ni motionerar tillsammans regelbundet och om du också röker, sluta med rökningen samtidigt. Köp och laga hälsosam mat med låg salthalt, som du och din anhöriga tycker om och påminn försiktigt om varför det är viktigt att ändra sin kost. Hjälp din anhöriga att hålla koll på sina symtom genom att väga sig dagligen och mäta hjärtfrekvens och blodtryck två gånger i veckan.
  • Uppmuntra din anhöriga att vaccinera sig mot influensa och lunginflammation, om det rekommenderas av läkare eller sjuksköterska.
  • Övervaka din anhörigas framsteg. Läkare och sjuksköterskor förlitar sig ofta på vårdare för information om patientens tillstånd, förändringar i symtom och framsteg med kost och motionsrekommendationer. Du kan läsa mer om vad man ska hålla utkik efter i avsnittet varningstecken.

Återgå till “Att förstå din roll”

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början