Uppdaterad
och förbättrad

Att prata med din familj/anhörigvårdare om hur du mår

Många människor tror att andra ser nedvärderande på att man har känslomässiga problem. Depressionskänslor, ångest och oro är mycket vanliga när någon drabbas av ett allvarligt medicinskt tillstånd som hjärtsvikt. Om du har svårt att hantera dina känslor runt din hjärtsvikt, är det viktigt att du söker hjälp och stöd.

Något av det absolut bästa du kan göra för att övervinna dessa negativa känslor är att tala om dem med någon som står dig nära. Ibland kan det underlätta att berätta om sin oro eller rädsla, det kan göra att den blir lättare att hantera och mindre överväldigande.

Att prata om hur du känner dig med din partner, en nära familjemedlem eller en vän som du litar på kan vara till stor hjälp. Människor som har mer känslomässigt stöd från familj och vänner är ofta mindre deprimerade och oroliga. När någon upplever dessa negativa känslor finns det olyckligtvis en tendens att isolera sig, vilket bara förvärrar de känslomässiga problemen. Genom att samtala med familjen eller att ägna mer tid åt sådant ni tycker om att göra tillsammans, eller att bara äta en familjemiddag tillsammans, kan hjälpa både dig och din familj att må bättre.

Humor har ofta en läkande effekt. Var inte rädd för att skämta eller se den ljusare sidan av din situation.

Återgå till ”Dina känslor”

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

Tillbaka till början