Ett Nej till återupplivningsbeslut, är ett dokument som meddelar läkare, sjuksköterskor och annan akutvårdspersonal vad som inte ska göras när en person slutar andas, eller när hjärtrytmen är livshotande. Det kan omfatta anvisningar om vilka metoder som bör undvikas för att återuppliva någon, till exempel de som anges nedan:

 • Hjärt-lungräddning (HLR)
  Manuellt tryck på bröstet och mun-mot-mun-andning för att cirkulera blod och syre till lungorna.
 • Hjärtdefibrillering
  Att ge hjärtat en elektrisk stöt för att förändra en onormal hjärtrytm till normal.
 • Respirator (andningsslang och maskin)
  Används för att underlätta andningen hos en medvetslös person.
 • Medicinering
  Ge läkemedel för att återställa en effektiv hjärtfrekvens och förbättra cirkulationen av blod till viktiga organ. Att en apparat används hindrar inte några åtgärder eller komplicerar behandling som anses lämplig i enlighet med innehållet i ett Nej till återupplivningsbeslut.

Beslutet om att utfärda ett Nej till återupplivningsbeslut, görs av dig eller din familj i samråd med din läkare.

Återgå till "Planera för livets slutskede"