Även om hjärtsvikt oftast inte kan botas, finns det många praktiska saker som du kan göra för att ta så väl hand om dig som möjligt så att du kan fortsätta att leva ditt liv som vanligt.

Med rätt vård och stöd bör hjärtsvikten inte avhålla dig från att göra de flesta av de saker du vill, så länge du är medveten om dina egna begränsningar.

Din framtida hälsa beror på hur väl ditt hjärta fungerar och hur väl ditt hjärta reagerar på behandlingen. Men det beror också på dig. Hur väl du samarbetar med din läkare eller sjuksköterska för att kontrollera dina symtom och hur väl du följer din behandlingsplan kan göra stor skillnad för resultatet.

I det här avsnittet tittar vi på vissa områden i ditt liv som kan påverkas av din hjärtsvikt och tar upp praktiska åtgärder som du kan göra för att hantera ditt tillstånd. Klicka på någon av länkarna till vänster för att läsa mer.

För mer detaljerad information om hur man hanterar hjärtsvikt kan du läsa avsnitten "Vad kan din läkare göra för din hjärtsvikt?" och "Vad kan du göra för att hantera din hjärtsvikt?"