Högt blodtryck i blodkärlen kallas hypertoni. När trycket är för högt måste ditt hjärta pumpa hårdare än normalt för att få blodet att cirkulera. Hypertoni som inte kontrolleras ökar risken för hjärtsvikt. Om ditt blodtryck är för högt, bör du diskutera behandlingen med din läkare.

För mer information om övervakning av hur du kontrollerar ditt eget blodtryck klicka här

Återgå till "Vad orsakar hjärtsvikt?"