En förändring av hjärtats rytm kan få hjärtat att slå antingen för snabbt eller för långsamt eller oregelbundet. Det kan påverka ditt hjärtats förmåga att pumpa tillräckligt med blod för att tillgodose kroppens behov. Om det pågår länge, kan det resultera i hjärtsvikt.

De flesta onormala hjärtrytmer kan behandlas med läkemedel. I allvarligare fall kan du behöva en medicinteknisk apparat, radiofrekvensablation eller kirurgi. Om du har några frågor om din hjärtrytm bör du ta upp dem med din läkare.

Återgå till "Vad orsakar hjärtsvikt?"