Uppdaterad
och förbättrad

Att förstå din roll

Som anhörigvårdare kan det innebära att du har flera olika roller på en gång, bland annat som vän, förtrogen, vårdare och assistent. Din roll som anhörigvårdare kan växa fram gradvis under en längre tidsperiod, eller kan det hända plötsligt, om din närstående med hjärtsvikt drabbas av en akut hjärtinfarkt till exempel.

Din roll kommer att innebära att du hjälper, stödjer och ger råd till din närstående med hjärtsvikt och att du hjälper till att anpassa livsstilen för att klara av det nya livet och hantera hjärtsvikten. Du lyckas förmodligen bäst genom att arbeta med vårdteamet och följa deras anvisningar. Det är viktigt att du engagerar dig eftersom anhörigvårdaren, för många människor med hjärtsvikt, är den viktigaste av de personer som är involverade i deras vård. Du bör sträva efter att hjälpa din närstående med hjärtsvikt att lära sig leva med hjärtsvikt och acceptera att det är något man måste lära sig att ta hand om sig själv och samtidigt försöka att inte vara överbeskyddande. Att vara anhörigvårdare handlar om att vara patientens stöd, men inte att känna sig tvungen att göra saker. Det handlar om att göra det möjligt för patienten att ta hand om sig själv.

Din roll som anhörigvårdare kanske inte blir permanent och den hjälp och det stöd som din närstående med hjärtsvikt behöver just nu, kan minska med tiden.

Klicka på länkarna nedan för att ta reda på mer om det stöd du kan ge din närstående med hjärtsvikt.

Hjälpa till med personlig omvårdnad och praktiska frågor
Hjälpa till med sjukvårdsfrågor
Ge känslomässigt stöd
Andra tips

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

Tillbaka till början