Att ge känslomässigt stöd

Förutom att ge din närstående med hjärtsvikt praktiskt stöd i att hantera sin hjärtsvikt, är det också oerhört viktigt med känslomässigt stöd eftersom hon eller han kommer att gå igenom många olika och svåra känslor. Som anhörig stödperson kan du ge känslomässigt stöd genom att:

  • Lugna din närstående med hjärtsvikt med att förändring tar tid. Det är naturligt för människor att uppleva det som svårt att ändra livslånga vanor. Din närstående med hjärtsvikt kommer att uppskatta om du försöker att lyssna på deras oro och vara positiv, även om de inte genast börjar följa läkarens rekommendationer helt och hållet. Erbjud uppmuntran och beröm vid nya vanor och framsteg, och var inte dömande om personen ibland återgår till gamla vanor. Var stödjande och hjälp personen att komma på rätt spår igen.
  • Föreslå att din närstående med hjärtsvikt går med i en stödgrupp för personer med hjärtsvikt, där de kan få stöd från människor i en liknande situation eller be att få kontakt med en kurator. Kanske vill du följa med till mötet, men erfarenheten visar att det troligen är bättre om det är personens eget beslut att gå dit.

Ha förståelse för att det till en början kan bli mindre fysisk intimitet mellan er medan läget stabiliserar sig. Diagnosen hjärtsvikt innebär ofta att den sexuella aktiviteten upphör eller begränsas tills tillståndet är under kontroll.

Återgå till “Att förstå din roll”

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början