Om “Min hjärtsvikt”

För allmän information om hjärtsvikt, gå till avsnittet Att förstå hjärtsvikt på denna webbplats. Men om du vill ha mer information speciellt om din hjärtsvikt kan frågorna nedan hjälpa dig att diskutera ditt tillstånd med din läkare eller sjuksköterska.

Vad har orsakat min hjärtsvikt?

Det finns olika orsaker till hjärtsvikt, så det kan vara bra att fråga din läkare vad som orsakat din hjärtsvikt. Du ska inte vara rädd för att ställa för många frågor, eftersom det är viktigt att du förstår vad som orsakat din hjärtsvikt. Din läkare kanske kan berätta för dig om det finns något som kan göras för att behandla orsaken till din hjärtsvikt.

Kommer hjärtsvikten att påverka något av mina andra sjukdomstillstånd?

Många människor med hjärtsvikt har även andra sjukdomstillstånd. Det är viktigt att hantera alla andra sjukdomstillstånd effektivt. Om kontrollen över dessa är dålig, kan de förvärra din hjärtsvikt. Din läkare eller sjuksköterska kan diskutera dina sjukdomar med dig och rekommendera vad du kan göra för att hantera dem på bästa sätt.

Kommer min hjärtsvikt att påverka hur länge jag lever?

Hjärtsvikt är ett allvarligt, kroniskt tillstånd som gradvis kan bli värre med tiden. Så småningom kan det förkorta ditt liv. Förloppet vid hjärtsvikt är oförutsägbart och olika för varje person. I många fall håller sig symptomen på en stabil nivå under en ganska lång tid (månader eller år) utan att försämras. Livsstilsjusteringar och behandling med läkemedel och apparater t.ex. hjärtsviktspacemaker, hjärtdefibrillator eller hjärtpump kan ofta stabilisera symtomen och förlänga överlevnaden. Ditt vårdteam kommer att samarbeta med dig för att hantera din hjärtsvikt, lindra symtom, förbättra prognosen och förlänga livet. Det är möjligt att leva ett bra liv med hjärtsvikt, genom att samarbeta med din läkare och sjuksköterska och själv hantera sin livssituation effektivt.

Vilken behandling behöver jag?

Din läkare förklarar orsaken till din hjärtsvikt och rekommenderar sedan en lämplig behandling. Detta kan kräva livsstilsförändringar, mediciner, pacemaker, implanterbar hjärtdefibrillator, hjärtpump eller kirurgi. Din läkare kan rekommendera ytterligare undersökningar för att bedöma omfattningen av din hjärtsvikt innan beslut om rätt behandling fattas.

Jag mår bättre med min medicinering. Hur vet jag om jag behöver en operation eller pacemaker, implanterbar hjärtdefibrillator eller hjärtpump?

Om du behöver en operation eller pacemaker, implanterbar defibrillator eller hjärtpump beror på symtomens typ, orsak och svårighetsgrad. Dina symtom, tillsammans med EKG och ekokardiografi (ultraljud), kommer vanligen att fastställa behovet av en pacemaker, implanterbar hjärtdefibrillator eller hjärtpump. Din hjärtspecialist kommer att informera dig om det krävs operation eller en pacemaker, implanterbar hjärtdefibrillator eller hjärtpump och diskutera eventuella ytterligare undersökningar som kan behövas.

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början