Det är möjligt att en hjärtsviktsdiagnos kan orsaka ekonomiska problem för dig och dina anhöriga. Sjukvårdssystemen skiljer sig åt mellan olika länder och ingen situation är den andra lik. Men följande förslag kan hjälpa dig att ta itu med olika ekonomiska angelägenheter.  

  • Ta reda på vilka sjukförsäkringar din anhöriga har. Om din anhöriga har en sjukförsäkring, klargör vad som ingår och vilken effekt hjärtsviktsdiagnos har på försäkringen. Det är viktigt att komma ihåg att en del av de nyaste framstegen inom behandlingen av hjärtsvikt (nya mediciner, undersökningar) fortfarande tekniskt sett är ”under utvärdering” i kliniska forskningsstudier, så därför erbjuds de inte ännu i rutinsjukvård. Tala med din partners eller anhörigs läkare, om du har frågor om nya behandlingsalternativ.           
  • Om det behövs, kan du söka ekonomiskt stöd för behandlingskostnader. Det är viktigt för hjärtsviktspatienter att ta alla mediciner som ordinerats. Du kan tala med din läkare eller sjuksköterska om det här, eller så de kan de hänvisa dig till en kurator som kan hjälpa dig med eller ge råd om olika ekonomiska frågor.
  • Titta på hushållets ekonomi. Om personen med hjärtsvikt är den huvudsakliga familjeförsörjaren eller väsentligen bidrar till hushållets inkomst, kan du och din familj behöva göra vissa ekonomiska förändringar, om den sjuke inte kan arbeta i samma utsträckning som tidigare. Om din anhöriga har en sjukförsäkring kan du göra anspråk på denna.