Hjärtsvikt kan hanteras väl med rätt behandling och anpassad livsstil, enligt din läkare eller sjuksköterskas rekommendationer. Men det är viktigt att övervaka alla dina symtom regelbundet, eftersom hjärtsvikt kan utvecklas långsamt.

Du kan använda listan till vänster eller någon av länkarna nedan för att läsa mer om symtomen du bör övervaka och vad de ska göra om de förvärras.

Du bör kalla på hjälp omedelbart om du upplever:


Ihållande bröstsmärta som inte lindras av nitroglycerin
Svår och ihållande andnöd
Svimning

Du bör informera din läkare så snart som möjligt om du upplever:


Ökande andnöd
Återkommande uppvaknanden på grund av andnöd
Behov av fler kuddar för att sova bekvämt
Snabb hjärtfrekvens eller förvärrad hjärtklappning

Du bör diskutera eventuella symtom nedan med din läkare eller sjuksköterska:


Snabb viktökning
Progressiv svullnad eller smärta i buken
Ökad svullnad i benen eller anklarna
Aptitlöshet/illamående
Ökande trötthet
Förvärrad hosta

För att hjälpa dig att övervaka dina symtom, klicka på länkarna nedan för att hitta användbara resurser som du kan ladda ner, skriva ut och fylla i. Du kan sedan ta med dig dem när du besöker din läkare eller sjuksköterska och diskuterar dina symtom.


Symtom och händelsedagbok
Övervaka hjärtsviktsdiagrammet
Folder om varningstecken