Svimningskänsla eller yrsel kan bero på ett minskat blodflöde till hjärnan. Om man förlorar medvetandet, innebär det vanligen att blodtillförseln till hjärnan är allvarligt reducerad.

Blodflödet till hjärnan kan minska när hjärtfrekvensen eller rytmen är onormal (för långsam eller för snabb), eller när hjärtat inte kan pumpa blod på rätt sätt eftersom blodflödet blockeras, till exempel genom förträngning av en klaff. Det kan också bero på en hjärtinfarkt.

Svimning eller medvetslöshet är en potentiellt allvarlig situation och läkarvård bör sättas in omedelbart.

Yrsel, speciellt när man ställer sig upp för snabbt, är ett mycket vanligt symtom hos personer med hjärtsvikt. Det kan bero på en onormal hjärtfunktion eller rytm eller på en förträngning av en klaff. Det kan också bero på ett snabbt men tillfälligt blodtrycksfall, som kallas ortostatisk hypotension och som orsakas av att ställa sig upp för snabbt.

Yrsel är en vanlig biverkning av de mediciner som används vid behandling av hjärtsvikt. Diuretika, ACE-hämmare, ARB och betablockerare är läkemedel som sänker blodtrycket. Det förbättrar hjärtfunktion och andning. Men eftersom ditt blodtryck är lägre än vanligt, kanske du ofta känner yrsel, särskilt när du ställer dig upp från sittande eller liggande ställning. Klicka här för tips om hur du minimerar denna yrsel