Läkemedel

Det är viktigt att du tar din hjärtsviktsmedicin enligt ordinationen så att du får bästa möjliga resultat av behandlingen.

Du kommer troligen att ordineras mer än ett läkemedel, och det kan hända att du behöver komma ihåg flera doseringstillfällen per dag. Det kan vara bra att se till att du får en läkemedelslista av din läkare eller sjuksköterska eller på apoteket, så att du kommer ihåg vilka mediciner du ska ta och när. Ta med dig läkemedelslista till varje möte med din läkare eller sjuksköterska för att visa dem vad du tar. De kan då göra ändringar av dina mediciner direkt i listan.

Om du har haft en pacemaker eller ICD eller hjärtsviktspacemaker (CRT) för hjärtrytmproblem eller hjärtsviktssymtom är det fortfarande viktigt att du tar dina mediciner enligt anvisningarna. ICD/CRT ges ofta till patienter som ett komplement till behandling med läkemedel. Du bör också se till att ICD/CRT kontrolleras regelbundet och vara beredd på att informera läkaren eller sjuksköterskan om din nuvarande medicinering. Följ alla specifika rekommendationer som läkaren har gett dig om dina dagliga aktiviteter och arbete

Det är oerhört viktigt att göra regelbundna tester och kontroller. När du besöker din läkare eller sjuksköterska bör du boka tid för ett nytt besök innan du går därifrån.

Klicka på någon av länkarna nedan för tips och hjälpmedel som gör det lättare att komma ihåg när du ska ta dina mediciner.