Hur de verkar

Sinusnodhämmaren, ivabradin, är ett läkemedel som minskar hjärtfrekvensen genom en ny mekanism och minskar frekvensen av impulser från sinusknutan, som är den plats i det högra förmaket av hjärtat som styr hjärtfrekvensen. Detta läkemedel tolereras väl och är effektivt.

Forskningsstudier har visat att när ivabradin ges till patienter med symtomatisk kronisk hjärtsvikt, som får optimal medicinsk behandling, inklusive betablockerare, sänker det hjärtfrekvensen och minskar dödligheten eller antalet inläggningar på sjukhus på grund av hjärtsvikt. Detta läkemedel rekommenderas för patienter som har en ihållande hjärtfrekvens på ≥ 70 slag/min.* i kombination med en maximalt tolererad dos av betablockerare (*i Europa anger European Medicine Agency ≥ 75).

Biverkningar

Ivabradin tolereras mycket väl och har mycket få biverkningar. Patienter kan ofta observera mindre synrubbningar som framträder som övergående starkt ljus (ljusfenomen). Patienter bör informeras om denna ofta förekommande biverkning som inte är allvarlig och sällan kräver utsättning av läkemedlet. Medlet kan ibland minska hjärtfrekvensen väsentligt, vilket kräver att dosen sänks eller att läkemedlet sätts ut.

Kallas även:

  • Ivabradine
    (Procolaran®)

Återgå till "Läkemedel vid hjärtsvikt"