Hjärtsvikt orsakar inte bara fysiska symtom som påverkar ditt välbefinnande, det kan också leda till känslor som ångest, ilska, sorg och depression.

Genom att erkänna att dessa känslor är en normal del av att anpassa sig till tillståndet, kan du ta positiva steg som kan hjälpa dig att må bättre. Att lära sig att hantera sina känslor är en viktig aspekt av att hantera din hjärtsvikt, tillsammans med att ta läkemedel som effektivt påverkar hjärtsviktens symtom och förlopp, bedriva egenvård och att anta en hälsosam livsstil.

I detta avsnitt behandlas de olika känslor som din hjärtsvikt kan ge upphov till och hur du bäst kan hantera dem.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer. 

Att prata med din familj/anhörigvårdare om hur du mår
Att handskas med dina känslor