När du börjar förbereda en  vårdplan i förväg är det viktigt att ha korrekt, aktuell information om ditt tillstånd. Den person som bäst kan ge dig det är din läkare eller sköterska eller någon annan medicinsk personal som är involverad i din vård. För att få veta vad som ingår i din vård kan du ställa nedanstående eller liknande frågor till din läkare eller sjuksköterska:

  • Är min hjärtsvikt fortfarande under kontroll med de läkemedel jag tar?    
  • Håller min hjärtsvikt på att försämras?    
  • Vilka andra alternativ finns tillgängliga för mig om mina läkemedel slutar att ha en tillfredsställande effekt på min hjärtsvikt?
  • Hur kan du hjälpa mig om min hjärtsvikt försämras? Eller vem ska jag vända mig till?

Återgå till "Planera för livets slutskede"