Många människor med hjärtsvikt fortsätter att leva ett aktivt och meningsfullt liv, eftersom de har lärt sig att ta väl hand om sig själva. Att ta en aktiv roll i hanteringen av ditt eget tillstånd, tillsammans med bra stöd, hjälper dig att få din hjärtsvikt under kontroll och hålla den stabil.

Att lära sig att göra positiva förändringar i sin livsstil, inom områden som kost, motion och att sluta röka, kommer att bidra till att förbättra dina symtom, förhindra utvecklingen av din hjärtsvikt och förbättra kvaliteten på ditt dagliga liv.

Klicka på någon av länkarna nedan för att lära dig mer om hur dessa livsstilsfaktorer kan påverka din hjärtsvikt och för att hitta säkra, praktiska åtgärder som du kan vidta för att förbättra hur du mår och upprätthålla en aktiv livsstil.

Kost
Motion
Tekniker för att spara energi
Rökning