Hjärtsvikt betyder att ditt hjärta har slutat att slå

MYT Hjärtsvikt betyder inte att ditt hjärta har slutat att slå. Hjärtsvikt uppstår när hjärtmuskeln eller hjärtklaffarna har skadats så att hjärtat inte kan pumpa runt blodet i kroppen så bra som det borde. 

Hjärtsvikt är allvarligt

FAKTA Hjärtsvikt är ett mycket allvarligt tillstånd och kan förkorta ditt liv. Genom att samarbeta med din läkare och sjuksköterska, kan du dock få effektiva behandlingar och göra ändringar i din livsstil som både lindrar symtomen, förbättrar livskvaliteten och förlänger ditt liv.

Hjärtsvikt är vanligt

FAKTA För närvarande räknar vi med att ca. 1–2 % av den vuxna befolkningen i de utvecklade länderna har hjärtsvikt. Det stiger till ≥10 % i gruppen över 70 år.

Hjärtsvikt kan inte behandlas

MYT Det finns många behandlingar för hjärtsvikt som är mycket effektiva och som minskar symtomen och bromsar utvecklingen av tillståndet. Du bör diskutera behandlingsalternativ med din läkare. 

Om man har hjärtsvikt bör man inte motionera

MYT Det är mycket viktigt att personer med hjärtsvikt motionerar. Men det är också viktigt att du inte överdriver det. Rätt mängd motion kan förbättra blodflödet och lindra vissa av symtomen.

För att läsa mer om att motionera när man har hjärtsvikt, klicka här.

Hjärtsvikt är en normal konsekvens av att bli gammal

MYT Hjärtsvikt har inget med ålder att göra och kan drabba människor i alla åldrar. De flesta människor med hjärtsvikt är äldre, men hjärtsvikt behöver inte vara en konsekvens av ålder. Det är ett allvarligt hjärttillstånd som ofta kan förebyggas och avhjälpas med tillgängliga behandlingar.