Infektion, särskilt bakteriell, orsakar feber och ökad aktivitet i kroppen som kan ha en skadlig effekt på hjärtmuskelfunktionen och kan förvärra dina symtom, vilket ofta leder till sjukhusvård. Den vanligaste infektionen hos personer med hjärtsvikt uppstår i lungorna (lunginflammation), och kan förvärra din andnöd.

Återgå till "Vad orsakar hjärtsvikt?"