När du har hjärtsvikt kommer din kropp att anpassa sig för att försöka hålla jämna steg med den mängd blod som din kropp behöver. Det kallas kompensation.

Ditt hjärta kommer att:

  • öka antalet gånger det slår (takykardi) – pumpa mer blod runt i kroppen
  • förstoras (dilatation) – genom utvidgning öka mängden blod som kan behållas och pumpas ut samt utveckla en starkare, tjockare hjärtmuskel (hypertrofi) för att hjälpa det att pumpa hårdare.

Din kropp kommer också att försöka öka mängden cirkulerande blod och omdirigera blodflödet från musklerna till hjärnan och andra vitala organ. Även om kroppen kan kompensera under lång tid, kan dessa ansträngningar faktiskt göra mer skada än nytta.

Eftersom ditt hjärta redan är svagt får den här typen av förändringar ditt hjärta att arbeta ännu hårdare och försvagar det ännu mer.

Återgå till "Vad går fel vid hjärtsvikt?"