Hjärtsvikt är ett allvarligt, kroniskt tillstånd som gradvis kan försämras med tiden. Så småningom kan det förkorta ditt liv.

Förloppet vid hjärtsvikt är oförutsägbart och olika från person till person. I många fall håller sig symtomen på en stabil nivå under en ganska lång tid (månader eller år) innan det försämras. I vissa fall blir svårighetsgraden och symtomen gradvis värre med tiden. De kan också utvecklas snabbt efter, till exempel, en ny hjärtinfarkt, hjärtrytmrubbningar eller en lunginfektion. Sådana akuta tillstånd svarar vanligtvis på behandling.

Klicka här för att se hur din läkare kan klassificera din hjärtsvikt för att övervaka utvecklingen av ditt tillstånd.

Viktigast av allt är att du förstår att noggrann hantering av ditt tillstånd inte bara kan lindra symtom, utan också förbättra prognosen och förlänga ditt liv. Din läkare och andra medlemmar av ditt vårdteam kommer att arbeta med dig för att behandla din sjukdom effektivt med en kombination av medicinska behandlingar och förändringar i din livsstil. 

Klicka här för att lära dig hur din läkare kan behandla din hjärtsvikt.

Alternativt, klicka här för att lära dig hur du kan förbättra din kondition.