Klaffarna i hjärtat hindrar blod från att strömma i fel riktning genom hjärtat (bakåt). Om klaffarna inte fungerar korrekt, stängs de inte (vilket leder till läckage av blod) och/eller öppnas ej helt (vilket gör dem för trånga) under varje hjärtslag. Hjärtat måste då arbeta hårdare för att behålla tillräckligt med blod som rör sig i rätt riktning. Denna extra arbetsbelastning kan bli för mycket för hjärtat och då uppstår hjärtsvikt.

Animation

 
Hur onormala hjärtklaffar kan orsaka hjärtsvikt Hur onormala hjärtklaffar kan orsaka hjärtsvikt

Återgå till "Vad orsakar hjärtsvikt"?