Förutom andfåddhet kan en del människor med hjärtsvikt utveckla hosta eller pipande eller väsande andning. Det beror vanligtvis på blodstockning i lungorna, men kan också orsakas av lungtillsjukdomar (såsom kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och astma).

Om du har hosta eller pipande andning blir det, på samma sätt som vid andnöd, mer bekvämt om du stöttar upp dig med kuddar eller sitter upp.

Animation

 
Animation som förklarar hur hjärtsvikt orsakar blodstockning

Återgå till "Symtom"