Om ditt hjärta och dess hålrum inte skapades på rätt sätt innan du föddes, kan blodflödet i hjärtat eller närliggande blodkärl blockeras eller få onormala vägar eller anslutningar. Det kan leda till att syrerikt blod från lungorna blandas med syrefattigt blod från kroppen. När det händer uppstår cyanos och din kropp kan i vissa fall ha för låga syrenivåer för att kunna kompensera för detta tillstånd. Det gör det svårare för hjärtat att pumpa runt blod i kroppen och den extra arbetsbelastningen kan orsaka många tillstånd, inklusive hjärtsvikt.

För mer information om medfödda hjärtfel, besök webbplatserna nedan:

Återgå till "Vad orsakar hjärtsvikt?"