Vernieuwd
en verbeterd

Aangeboren hartafwijkingen

Als uw hart en de kamers zich al in de baarmoeder verkeerd hebben ontwikkeld, dan kan de bloedstroom in uw hart of vaten rondom het hart geblokkeerd zijn of volgens abnormale routes en verbindingen lopen. Hierdoor kan zuurstofrijk bloed uit uw longen zich vermengen met zuurstofarm bloed uit uw lichaam. Als dit gebeurt, treedt er cyanose) op en krijgt uw lichaam mogelijk niet voldoende zuurstof. Dit maakt het moeilijker voor uw hart om bloed rond te pompen door uw lichaam. Deze extra belasting kan tot veel aandoeningen leiden, waaronder hartfalen.

Kijk voor meer informatie op de onderstaande websites over aangeboren hartaandoeningen (deel in het Engels):

Terug naar Wat veroorzaakt hartfalen?

EEN GEANIMEERDE REIS DOOR HET ZIEKTEBEELD HARTFALEN

Een serie eenvoudige, pakkende animaties die uitleg geven over hartfalen en de behandeling ervan.

Deze gesproken animaties leggen uit hoe een gezond hart werkt en wat er gebeurt in geval van hartfalen en hoe verschillende behandelingen zorgen dat u zich beter voelt.

NUTTIGE HULPMIDDELEN

Klik om deze hulpmiddelen af te drukken om u te helpen uw hartfalen te monitoren

VIDEOS VAN PATIËNTEN EN VERZORGENDEN

In dit onderdeel kunt u naar interviews van andere mensen met hartfalen en hun verzorgenden kijken, ernaar luisteren of erover lezen.

BEZOEK ONZE FACEBOOK PAGINA

En deel je mening en ervaring met andere patiënten, familieledenen en verzorgenden.

heartfailurematers.org is een website van de European Society of Cardiology

De website heartfailurematters.org werd ontwikkeld onder leiding van de Heart Failure Association van de European Society of Cardiology (ESC). De ESC loopt wereldwijd voorop in het ontdekken en verspreiden van de beste praktijken in de cardiovasculaire geneeskunde. Onze leden en besluitvormers zijn professionele zorgverleners die vrijwillig hun tijd en expertise ter beschikking stellen om professionals op het gebied van cardiologie binnen en buiten Europa te vertegenwoordigen.

Terug naar boven