Uppdaterad
och förbättrad

Hur kan du hjälpa till?

Om du har lagt märke till att din närstående med hjärtsvikt lider av depression eller ångest finns det många saker som du kan göra för att hjälpa.

Tänk till exempel på följande saker:

  • Tala med din närstående med hjärtsvikt om känslorna, men ge dem möjlighet att göra det när de själva känner för det. När frågan har ställts kan din närstående med hjärtsvikt behöva tid för att fundera över det bästa sättet att svara.
  • Engagera familj och vänner i vården, om det är lämpligt, så att din närstående med hjärtsvikt upprätthåller kontakt med andra. Man kan planera aktiviteter med vänner och familj för att hjälpa dem att komma ut och minska deras isolering.
  • Uppmuntra din närstående med hjärtsvikt att lära sig mer om hur man hanterar sin hjärtsvikt, om de känner sig osäkra eller rädda inför saker.
  • Hjälp din närstående med hjärtsvikt att förstå sin behandlingsplan och ge praktiskt stöd för att hålla fast vid den.
  • Hjälp dem allmänt att höja sin aktivitetsnivå och att motionera regelbundet. Regelbunden fysisk aktivitet (till och med om det bara är några minuter varje dag) är en effektiv behandling av depression och ångest. Det lokala hjärtrehabiliteringscentret kommer att kunna berätta för dig om de har några program för lågintensiv träning.
  • Se till att du får tillräckligt med sömn. Forskning har visat att människor som inte känner sig utvilade, eller som inte får tillräckligt med sömn, ofta känner sig deprimerade.
  • Uppmuntra dem att delta i nya aktiviteter så de behåller ett aktivt intresse för livet och för att lära sig nya saker.
  • Uppmuntra dem att gå med i en stödgrupp för personer med hjärtsvikt om detta finns tillgängligt på sjukhuset eller via patientföreningen. Stödgrupper passar inte alla, men många har stor nytta av dem.
  • Ta hjälp från din näsråendes läkare eller sjuksköterska. Depression kan vara en biverkan av vissa hjärtmediciner. Om din partners eller närstående depression inte blir bättre eller förvärras, kan läkaren eller sjuksköterskan hänvisa till en specialist, såsom en psykolog.
  • Ta hand om din egen hälsa. Hjärtsvikt är ett livslångt tillstånd och om du inte tar hand om dig själv, kan du bli utmattad eller till och med själv bli sjuk.

Återgå till ”Förstå deras känslor”

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

Tillbaka till början