Gikt

Gikt är ett vanligt medicinskt tillstånd, särskilt hos äldre vuxna. Det består av episoder av smärtsam inflammation i lederna och orsakas av en ökad mängd urinsyra i blodet. Urinsyra är en vanlig avfallsprodukt som finns i blodet – men att ha för mycket urinsyra i blodet kan leda till ett tillstånd som kallas hyperurikemi (höga nivåer av urinsyra i blodet). Uppbyggnaden av urinsyra kan bilda nålliknande kristaller i en viss led, vanligtvis i en svalare kroppsdel som stortån. Giktattacker föranleder plötslig smärta, ömhet, rodnad, värme och svullnad.

Personer med gikt har oftare hjärtsjukdom, blockerade artärer och drabbas oftare av hjärtsvikt. Gikt är också förknippat med en ökad risk för njursjukdom, diabetes, cancer och sömnapné, sannolikt på grund av en hög nivå av kronisk inflammation. Obehandlad gikt kan vara allvarligt. Ny forskning visar att patienter med gikt löper dubbelt så stor risk att få hjärtinfarkt eller stroke.

Hos patienter med kronisk hjärtsvikt upptäcks ofta en förhöjd koncentration av urinsyra i blodet vid rutinmässiga blodprov. Diuretika, vilket patienter med hjärtsvikt vanligtvis behöver för att minska blodstockning, ökar ofta urinsyranivåerna och leder till gikt. Kronisk alkoholkonsumtion och fetma bidrar också till ökad bildning av urinsyra i blodet. Giktsymtom utvecklas vanligtvis efter många års bestående hyperurikemi. Ökade nivåer av urinsyra i kroppen tillsammans med ett tillfredsställande svar på behandlingen kan bekräftas genom enkla blodprover.

Att upprätthålla en hälsosam urinsyranivå är viktigt för att minska risken för gikt hos patienter med hjärtsvikt. Din läkare kommer att ta rutinmässiga urinsyrablodprov, särskilt om du använder diuretika eller har haft en episod av gikt. Motion, bibehållande av en hälsosam kroppsvikt och undvikande av vissa livsmedel som kan utlösa gikt är viktiga för att minska risken. Dessa livsmedel och drycker är mycket rika på puriner, dvs. essentiella organiska föreningar som bryts ner till urinsyra. Exempel på sådana livsmedel och drycker är: öl, jäst, ärtor, bönor, linser, spenat, svamp, rött kött, lamm och griskött; inälvsmat som lever, njurar och kalvbräss, ansjovis och sardiner samt skaldjur, särskilt räkor och hummer.

Läkemedel, t.ex. allopurinol, används ofta för att minska urinsyranivåerna genom att hämma dess biosyntes i kroppen och därigenom förhindra giktattacker. Att ta allopurinol för att sänka urinsyranivåerna kan dessutom skydda dig mot en stegrad hjärtsvikt. Det är viktigt att ta medicinen enligt läkarens ordination under lång tid och inte sluta utan att tala med läkaren. Det finns flera andra läkemedel mot akut eller kronisk gikt som din läkare kan förskriva vid behov. Kom ihåg att undvika användning av icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID).

Gå tillbaka till “Andra vanliga medicinska tillstånd och hjärtsvikt”

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början