Hur arbetar ett normalt hjärta? Del 2

Ditt hjärta består av fyra hålrum, två hålrum på höger sida och två på vänster sida. Väggarna i dessa hålrum består av en särskild hjärtmuskel. De små hålrummen högst upp på hjärtat kallas förmak och de stora hålrummen under kallas hålrum. Varje ventrikel har en klaff vid ingången och en vid utgången för att förhindra att blod strömmar bakåt genom hjärtat.

Förmaket och hålrummen arbetar tillsammans genom att omväxlande dra ihop sig (systole eller den systoliska fasen), för att trycka ut blod ur hjärtat, och slappna av (diastola eller den diastoliska fasen), för att fyllas med blod. Vid början av varje hjärtslag sprider sig en liten elektrisk signal nära toppen av hjärtat genom hjärtmuskeln, som gör att den drar ihop sig. Förmaket drar ihop sig först, och trycker ut blodet genom den öppna klaffen i ventrikeln. Den elektriska impulsen färdas sedan in i ventrikelns muskel och får den att dra ihop sig och trycka ut blodet från hjärtat till lungorna och kroppen. När hålrummen drar ihop sig, slappnar förmaket av, låter dem fyllas med blod och påbörjar nästa hjärtslag.

Återgå till “Hur arbetar ett normalt hjärta?”

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början