I allmänhet är det bäst för personer med hjärtsvikt att vara så aktiva som möjligt, eftersom måttlig motion kan bidra till att förbättra symtomen, minska stress och ge mer energi.

Regelbunden motion som gör att man blir lite andfådd rekommenderas och är ingenting man behöver vara rädd för. Om din anhöriga är rädd för att motionera, eller inte vet hur mycket motion som är lämpligt, prata med deras läkare eller sjuksköterska.

Klicka här för fler idéer om lämplig motion för din anhöriga. Det är också viktigt att din närstående med hjärtsvikt vet när de ska försöka spara på krafterna, så att de kan göra vad de tycker om. Nedan följer några tips om hur de kan göra det:

  • Sitt ner när du lagar mat, så går det lättare.
  • Handla dagligen och köp några få saker, i stället för en gång i veckan så slipper du att bära hem tunga kassar.
  • Om din anhöriga blir väldigt trött av att tvätta sig och klä på sig är det bra att ta en paus på 20 minuter efter att ha tvättat sig, innan påklädningen.

Klicka här för att se fler sätt att spara energi.

Återgå till "Enkla saker du kan göra för att hjälpa"