Andnöd är ett vanligt symtom för många människor med hjärtsvikt. Du bör övervaka din andning och vara medveten om eventuella förändringar. Du upptäcker kanske att du inte kan gå lika långt som tidigare innan du blir andfådd. Du kanske också märker att du blir mer andfådd på natten när du ligger ner. Du kanske behöver fler kuddar under huvudet/överkroppen, för att kunna andas.

Andnöd beror på att blod i kroppen stockar sig i blodkärlen, som skickar tillbaka blod från lungorna till hjärtat, på grund av att hjärtat inte pumpar ut blod från hjärtat på ett effektivt sätt.  Blodstockningen gör att vätska tränger ut från blodkärlen och in i lungorna.

Om du får SVÅR och ihållande andnöd, bör du ringa för ambulans 112 för omedelbar transport till sjukhuset. Om du upplever att andnöden ökar och att du klarar av färre aktiviteter, bör du kontakta din läkare eller sjuksköterska för att få råd.