Vid hjärtsvikt kan du uppleva att aptiten förändras eller försvinner, eller  så kan du känna illamående. Vissa människor kan känna sig mätta eller illamående, även om de har ätit mycket lite. De kan också uppleva buksmärtor eller ömhet.

Dessa symtom beror ofta på en ansamling av vätska och (blodstockning) runt levern och tarmen vilket ger svullnad och stör matsmältningen. Om du märker någon förändring i aptiten, eller börjar uppleva problem med matsmältningen, kan detta vara ett tecken på att hjärtsvikten håller på att förvärras och du bör då kontakta din läkare eller sjuksköterska.

Aptitlöshet och illamående kan också vara en biverkning av vissa mediciner.