Du kanske upplever en ihållande hosta eller pipande, väsande andning (ett visslande ljud i lungorna eller ansträngd andning) på grund av din hjärtsvikt. Pipandet liknar astma men har en annan orsak vid hjärtsvikt.

 Ibland hostar personer med hjärtsvikt upp slem, en tjock slemmig substans som kan ha inslag av blod. Detta inträffar ofta vid en lunginfektion (lunginflammation).

Hosta eller pipande beror på vätskeansamling eller blodstockning i lungorna, vilket ökar ansträngningen att andas.

Om du märker en försämring av hostan eller väsande eller rosslande som påverkar din andning, kan det tyda på att din hjärtsvikt har försämrats och du bör då snarast kontakta din läkare eller hjärtsjuksköterska.

 En torr, ihållande hosta kan också vara en biverkan av vissa läkemedel som används vid hjärtsvikt.