Smärta på grund av hjärtproblem känns oftast i bröstet, även om det kan uppstå var som helst mellan den övre delen av buken (övre bålen) och hals, inklusive armar och axlar. Det kan upplevas som obehag, tryck, gas eller en brännande eller värkande känsla.

Bröstsmärta ska ALLTID behandlas som allvarlig, eftersom den skulle kunna indikera en försämring av din hjärtsvikt, angina eller en hjärtinfarkt. Du bör sitta eller ligga ner omedelbart och vila.

Om du upplever obehag i bröstet, eller smärta som varar mer än femton minuter eller inte lindras genom vila eller glyceryltrinitrat (GTN/nitroglycerin) (om du har ordinerats detta av din läkare), så ska du ringa efter akuthjälp omedelbart.