En kombination av medicinska behandlingar och att anpassa din livsstil och egenvård är nyckeln till att effektivt hantera din hjärtsvikt och försöka leva med hjärtsvikt. Därför är det viktigt att du följer råden från din läkare eller hjärtsviktssjuksköterska. Du bör också göra allt du kan för att anpassa din livsstil för att minska symtomen och förhindra utvecklingen av hjärtsvikten. Att ha en positiv relation med din läkare eller sjuksköterska kan hjälpa dig att få tillgång till andra tjänster och att hantera din hjärtsvikt.

I det här avsnittet ger vi information om hur du kan hjälpa till att hantera din hjärtsvikt. Även enkla saker, som att ta en kort promenad varje dag, titta på hur mycket salt du har i kosten och väga dig regelbundet kan göra stor skillnad för dina symtom, ditt allmänna välbefinnande och framför allt hur din läkare eller sjuksköterska hanterar ditt tillstånd med din hjälp. Att känna till eventuella förändringar i dina vanliga symtom är en mycket viktig sak som du kan ta upp med din läkare under ditt besök.

Klicka på någon av länkarna till vänster för att lära dig mer om hur du kan hantera din hjärtsvikt.

Du kanske också besöker avsnittet "Varningstecken" för att lära dig att känna igen om symtomen förvärras.