Varför gör man en sådan?

Vid svår hjärtsvikt, när alla andra behandlingar har misslyckats med att ge förväntade förbättringar, men din hälsa fortfarande är ganska god, kan du vara en lämplig kandidat för en hjärttransplantation . Tyvärr kan du behöva vänta i månader eller år innan ett lämpligt hjärta blir tillgängligt, på grund av den nuvarande bristen på donatorer.

En hjärttransplantation kan förlänga ditt liv och förbättra din livskvalitet jämfört med konventionell behandling. Det här är dock ett stort beslut och patienter utvärderas noga innan de kommer ifråga för en transplantation.

Vad innebär det?

Hjärttransplantation är en komplicerad operation som kan ta från fyra till tio timmar. Under operationen kommer du att kopplas till en hjärt-lungmaskin som levererar blod till hjärnan och kroppen.

Ditt hjärta kommer sedan att avlägsnas och blodkärlen kommer att anslutas till ditt nya hjärta, så att blodet kan flöda till din kropp. Efter operationen kommer du att övervakas noga och kontrolleras så att din kropp inte stöter bort det nya hjärtat. Efter transplantationen kommer du att behöva ta ett flertal läkemedel permanent, för att förhindra att kroppen stöter bort det donerade hjärtat.

Återgå till "Kirurgi"