Så verkar de

Aldosteronreceptorantagonister, som även kallas mineralkortikoidreceptorantagonister (MRA, blockerar effekterna av ett hormon som produceras naturligt av binjurarna, vilket kan orsaka att din hjärtsvikt förvärras. Aldosteron eller mineralkortikoidreceptorantagonister påverkar balansen mellan vatten och salt som går in i urinen och är svagt urindrivande. De sänker blodtrycket, minskar blodstockning och skyddar på så sätt hjärtat.

Aldosteronreceptorantagonister har visat sig vara särskilt effektiva vid långt framskriden hjärtsvikt och tas ofta tillsammans med andra hjärtsviktsläkemedel.

Vilka fördelar kan man förvänta sig?

Aldosteronreceptorantagonister eller MRA har visat sig minska antalet hjärtsviktsrelaterade sjukhusvistelser, förlänga livet och förbättra arbetsförmåga och livskvalitet.

Biverkningar

Dessa läkemedel kan ibland påverka njurfunktionen och kan också höja kaliumnivåerna. Detta är speciellt viktigt för patienter som också använder ACE-hämmare eller ARB. Din läkare kommer att kontrollera detta genom regelbundna blodprover.

I vissa sällsynta fall, kan aldosteronreceptorantagonister orsaka bröstförstoring eller ömhet, speciellt hos män. Nyare läkemedel har inte denna effekt.

Även känt som:

  • Spironolacton
    (Spironolakton®, Spironolactone®, Aldactone®)
  • Eplerenon
    (Inspra®, Eplerenon®, Eplerenone®)

Återgå till "Läkemedel vid hjärtsvikt"