Att samverka med din läkare och sjuksköterska är en viktig del i att hantera din hälsa och se till att du får bästa möjliga vård. Var inte rädd eller generad för att ställa frågor, oavsett hur obetydliga du tycker att de är.

 Det kan vara bra att ta med dig en lista med frågor till dina besök och penna och papper för att skriva ner svaren. Du kan också ta med dig en familjemedlem eller vän för att ställa frågor om det inte känns bra att göra det ensam.

 I det här avsnittet finns en lista med frågor som du kan ställa till din läkare eller sjuksköterska och förklaringar till varför det är bra att ställa dem. Om du inte kan hitta den fråga du letar efter kan du försöka med avsnittet "Vanliga frågor".

Klicka på något av ämnena till vänster för att visa frågorna.