Att ta hand om dig själv när du har hjärtsvikt handlar framförallt om att förbli så frisk som möjligt. Ett sätt att hålla sig frisk är att minimera risken att få luftvägsinfektioner, som influensa eller lunginflammation, eftersom andningsproblem kan förvärra hjärtsvikt.

Det finns säkra vacciner idag som kan ge immunitet mot influensa och lunginflammation . Du bör diskutera om du ska ta dessa vacciner eller inte med din läkare eller sjuksköterska. De kan ge mer detaljerade råd.

Inför en resa kan din resebyrå ge dig råd om vaccinationer eller mediciner, till exempel malariatabletter, vilket kan vara ett krav på vissa resmål.

Om du tar antikoagulerande läkemedel kan din läkare eller sjuksköterska ge råd om ett annat vaccinationsprogram som kan behöva startas tidigare än det vanliga vaccinationsprogrammet.