De flesta människor med hjärtsvikt kan köra bil på ett säkert sätt. Men människor som har blivit medvetslösa eller svimmat på grund av onormal hjärtrytm, (hjärtarytmi), bör i allmänhet tala med sin läkare om sin förmåga att köra bil på ett säkert sätt.

Personer som har bilkörning som yrke kommer sannolikt att behöva undersöka sitt tillstånd regelbundet och kan i vissa länder förbjudas att köra bil. Om du kör lastbil eller buss bör du be din läkare att kontrollera den senaste informationen från Transportverket för aktuell vägledning om kronisk hjärtsvikt. Att ha en pacemaker/defibrillator (ICD) behöver inte nödvändigtvis hindra dig från att behålla ditt körkort.

Det förekommer vissa nationella restriktioner vad gäller att köra efter att ha fått en pacemaker/defibrillator inopererad som du måste ta hänsyn till. Du bör därför diskutera frågan med din läkare.