Att lära sig att handskas med sina känslor är en viktig del i att ta kontroll över sin hjärtsvikt. Även om det är vanligt att människor med hjärtsvikt upplever depression eller ångest, betyder det inte att du måste börja leva med dessa känslor. Det är viktigt för ditt allmänna välbefinnande att du vidtar positiva åtgärder för att hantera sådana problem.

Det finns många saker du kan göra för att motverka negativa känslor och förbättra din livskvalitet:

  • Prata om dina känslor med någon du litar på och respekterar. Be familj och vänner om stöd och ta en mer aktiv roll i att hantera din hjärtsvikt genom att lära dig mer om ditt tillstånd.
  • Forskning har visat att människor som tar mer kontroll över sin sjukdom är mindre deprimerade och oroliga.
  • Fokusera på att följa din behandlingsplan noggrant och delta aktivt i beslut om din vård.
  • Motionera regelbundet och öka din aktivitetsnivå – fysiskt välbefinnande kan också minska depression och ångest.
  • Engagemang i nya aktiviteter som du tycker om kan ge dig en ny syn på livet.
  • Fundera på att gå med i en stödgrupp för personer med hjärtsvikt. Det kan kännas skönt att kunna prata om sina känslor och problem med andra människor med liknande problem.
  • Försök att se den ljusare sidan av din situation – att skratta är otroligt terapeutiskt.

Om din depression eller ångest är allvarlig eller inte blir bättre, bör du tala med din läkare eller sjuksköterska. Att rådgöra med en psykolog kan vara till stor hjälp. Det finns också läkemedel som har visat sig minska ångest och depression hos patienter med hjärtsvikt, på ett säkert sätt.

Återgå till "Dina känslor"