Allmänläkare

Det första som läkare gör om de misstänker hjärtsvikt är att utföra en anamnes och en grundlig fysisk undersökning. Det är viktigt att identifiera dina nuvarande symtom, men också att försöka identifiera den möjliga orsaken till din hjärtsvikt. Under en anamnes och fysisk undersökning kommer läkaren att ställa frågor om symtom, sjukdomar du haft nyligen eller tidigare, fysisk aktivitet, andning, sömn, matvanor och andra aktiviteter. När läkaren har avslutat anamnesen görs en fysisk undersökning. De delar av den fysiska undersökningen som är mest användbara vid diagnostisering av hjärtsvikt är:

  • Mätning av blodtryck och puls. Högt blodtryck utsätter hjärtat för en extra påfrestning och en snabb och/eller oregelbunden hjärtfrekvens kan tyda på att hjärtat försöker att pumpa snabbare för att kompensera.
  • Bedöma hudfärg och värme.
  • Kontrollera venerna i halsen. Om blod samlas i hjärtat, kan venerna i halsen svälla eller bukta ut.
  • Lyssna på andningen och hjärtat med ett stetoskop. Ett knastrande ljud i lungorna eller väsande andning kan tyda på vätskeansamling i lungorna. Onormala hjärtljud (blåsljud) kan avslöja skador eller missbildningar på hjärtklaff.
  • Kontrollera om magen är svullen på grund av vätskeansamling.
  • Kontrollera om anklarna och benen är svullna på grund av vätskeansamling.
  • Bestämma din kroppsvikt.

Återgå till "Vanliga hjärtsviktstester"