Hjärtat är en muskel som är specialiserad på att pumpa runt blodet i kroppen. Blodet transporterar syre och näring till alla delar av kroppen och transporterar avfallsprodukter till flera organ, särskilt lungorna och njurarna, för utsöndring ur kroppen.

Hjärtat är uppdelat i två pumpar, som arbetar tillsammans. Blod kommer tillbaka från organ och vävnader i kroppen och går in i höger sida av hjärtat, som sedan pumpar det till lungorna. Lungorna ta bort avfallet koldioxid från blodet och laddar det med syre.

Det syrerika blodet återvänder från lungorna in i vänstra sidan av hjärtat, som sedan pumpar det till alla delar av kroppen, inklusive till själva hjärtmuskeln.

Denna process säkerställer att kroppen alltid har tillräckligt med syre och näring så att den kan arbeta effektivt. Klicka här för en mer utförlig förklaring av hur ditt hjärta fungerar.

Läs mer om hur hjärtat fungerar.

 

Hur ett normalt hjärta fungerar